top of page

ZÁPIS

Vzdělávání u nás se řídí školským zákonem 561/2004, § 41 o individuálním vzdělávání, který umožňuje rodičům vzdělávat své děti od 1. do 5. třídy v režimu individuálního vzdělávání doma, příp. je svěřit jiné kompetentní osobě.

Aby dítě mohlo navštěvovat IKIGAI, je třeba:

  • zapsat dítě k povinné školní docházce na některé základní škole patřící do sítě školských zařízení (spolupracujeme se skvělou kmenovou školou).

  • podat žádost vedení této kmenové základní školy o vedení dítěte v režimu individuálního vzdělávání.

Žádost o individuální vzdělávání lze podat kdykoliv během školního roku. Na základě této žádosti vydává vedení školy souhlas a nezáleží na tom, zda bude dítě vzděláváno doma nebo zda navštěvuje jinou školu.

Rádi Vám pomůžeme vyplnit seznam učebnic a další části Žádosti.

Pro rok 2022/2023 přijímáme děti do 1. - 8. ročníku !

Zápis do naší školy probíhá formou vyplnění Dotazníku pro rodiče a Zápisového listu. Vyplněné je můžete zaslat na adresu:

skolavlastnicestou@gmail.com

Před zasláním rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte do komunitní školy IKIGAI, preferujeme vždy osobní setkání na Zápisovém dni, který se koná:

Důležité kritérium pro přijetí dítěte jsou pro nás především společné priority ve vzdělávání a obecně v žebříčku hodnot. Je pro nás důležité, aby se dítě cítilo bezpečně v prostředích, která si zbytečně neprotiřečí a nestaví tak dítě do vnitřních rozporů.

Vzor žádosti o individuální vzdělávání
Dotazník pro rodiče
Zápisový list
bottom of page