top of page
PXL_20240110_140217414~2.jpg

Filozofie školy:

Filozofie školy

Jsme škola vlastní cestou! Vzdělání je pro nás bránou k poznání sebe a světa kolem nás, vzdělávání pak cestou, jak najít své IKIGAI!

PXL_20240110_145353203~2.jpg

Individuální respektující přístup

Respektujeme individuální potřeby dětí a podporujeme jejich jedinečnost. Učíme se ve věkově heterogenních skupinách. Děti jsou rozděleny dle jejich zájmu v dané oblasti. Skupiny jsou prostupné jak na prvním, tak na druhém stupni. Děti se tak vzdělávají vlastním tempem, s ohledem na své zájmy.

Každý den jeden předmět

Vždy jedno dopoledne se věnujeme předmětům základního trivia:

          Český jazyk

          Matematika

          Anglický jazyk (od 1. třídy)

V rámci projektové výuky vyučujeme obsahy exaktních i společenských věd na prvním i druhém stupni, jež propojujeme s předměty trivia. 

PXL_20240115_101108343~3.jpg
369471012_810390704210074_6503657930786656235_n.jpg

Děti zapojujeme do rozhodování

Na školních pravidlech i na běžném fungování ve škole se domlouváme na komunitních kruzích. Uplatňujeme demokratické principy. Hlas každého je důležitý. 

 

Každý rok volíme studentskou radu, která řeší podněty od dětí i průvodců, navrhuje řešení.

Slovní zpětná vazba a zapojení rodičů

Každé dítě má svého patrona, na kterého se rodiče mohou kdykoliv obrátit. Setkávají se také na tripartitách. Tripartity jsou individuální schůzky během roku (většinou 2 x do roka, ale může být více) mezi průvodcem, dítětem a rodičem. Schůzky dávají možnost všem zúčastněným vyjádřit se k učebnímu pokroku, osobnímu rozvoji dítěte, cílům a potřebám. 

Slovní zpětnou vazbu předáváme i písemně na konci každého pololetí.

Komunitní charakter školy je pro nás stěžejní. Rodiče jsou zapojeni do chodu školy, mohou se účastnit jarmarků, workshopů, brigád. 

Rodiče mají také zastoupení ve školské radě

PXL_20240115_102754111~2.jpg
Družina

Odpolední klub a kroužky

Odpolední klub IKIGAI probíhá v čase 13:30 - 17:00. V rámci klubu děti využívají hernu pro volnou hru, kreativní místnost pro tvůrčí činnosti. Součástí jsou také samorosty, lesní družina a kroužky.

Kroužky mohou navštěvovat i děti, které chodí do jiné školy.

Seznam kroužků:

Kružky
bottom of page