top of page
ŠKOLNÍ ŘÁD

IKIGAI je komunitní škola, to znamená, že každý její člen (dítě, zaměstnanec, rodič, soused, kamarád...) má právo přispívat k plnění jejího účelu.

Ve škole si všichni zúčastnění vzájemně naslouchají a jsou pozorní k potřebám druhých. Společně se učí pracovat s něčím tak rozsáhlým a komplikovaným jako je „lidská svoboda“.
Za svá rozhodnutí se učí nést zodpovědnost. Nehodnotí se, ale zároveň se učí přijímat zpětnou vazbu našeho okolí a učí se zpětnou vazbu poskytovat.

V komunitní škole IKIGAI víme, že všeobecné vzdělání je důležité a umožňuje širší rozhled. Zároveň si uvědomujeme individualitu každého z nás a proto má každý jedinec v komunitě právo na co nejhlubší informace ve směru, který daného jedince zajímá.

Konflikt je jedním ze základních pilířů lidské komunikace. Konflikty nejsou smetávány ze stolu, ani jiným způsobem eliminovány. Ve škole se s nimi učíme pracovat.

Ve škole se „zouváme“ nebo „přezouváme“. Společně s dětmi se staráme o úklid prostoru a o to, aby nám v něm bylo dobře. Třídíme odpad a chováme se s respektem k přírodním zdrojům. Chráníme majetek školy před poškozením a hospodárně s ním zacházíme. Šetříme elektrickou energií, vodou a dalšími surovinami. Svým jednáním chráníme zdraví a bezpečnost svou i druhých, vědomě předcházíme úrazům.

Mobilní telefony, tablety atd. ve škole používáme pouze k účelům, které souvisí s naší prací či situací, kterou zrovna potřebujeme vyřešit s jejich pomocí.

Nejméně jednou za školní pololetí probíhá schůzka členů komunity. Na tomto setkání probíráme aktuální informace týkající se provozu školu. Schůzka průvodce (patron) - rodič - dítě probíhá také nejméně jednou za školní pololetí, mluvíme zde o pokroku dítěte, tématech ve výuce, pozastavujeme se nad oblastmi, které je možné zlepšit a navrhujeme řešení, jak na to.

Rodiče mohou „výuku“ kdykoliv navštívit po předchozí domluvě s ohledem na chod školy. Rodiče se mohou na výuce podílet a zapojit se do aktivit školy po předchozí domluvě.

Každé dítě má v pololetí k dispozici portfolio vlastních prací, které bude moci předvést u přezkoušení ve škole, kde je registrováno v režimu individuálního vzdělávání.
 

bottom of page