ZÁPIS

Vzdělávání u nás se řídí školským zákonem 561/2004, §41 o individuálním vzdělávání, který umožňuje rodičům vzdělávat své děti od 1. do 8. třídy v režimu individuálního vzdělávání doma, příp. je svěřit jiné kompetentní osobě.

Aby dítě mohlo navštěvovat IKIGAI, je třeba:

  • zapsat dítě k povinné školní docházce na některé základní škole patřící do sítě školských zařízení (spolupracujeme se skvělou kmenovou školou).

  • podat žádost vedení této kmenové základní školy o_vedení dítěte v režimu individuálního vzdělávání.

Žádost o individuální vzdělávání lze podat kdykoliv během školního roku. Na základě této žádosti vydává vedení školy souhlas a nezáleží na tom, zda bude dítě vzděláváno doma nebo zda navštěvuje jinou školu.

Rádi Vám pomůžeme vyplnit seznam učebnic a další části Žádosti.

Nabízíme také možnost spolupráce s našimi kmenovými školami a tak zajištění pololetního přezkušování dětí přímo u nás ve škole.

Pro rok 2022/2023 přijímáme děti do 1. - 8. ročníku !

Zápis do naší školy probíhá formou vyplnění Dotazníku pro rodiče a Zápisového listu. Vyplněné je můžete zaslat na adresu:

skolavlastnicestou@gmail.com

Následně dojde k osobnímu setkání - zápisu, který probíhá v prostorech školy IKIGAI na adrese Starodubečská 41, Praha - Dubeč dne 13. dubna 2022. Na výše uvedené emailové adrese je možné domluvit si konkrétní čas krátkého pohovoru. Do pěti dnů od zápisu obdrží zájemci elektronicky Rozhodnutí o přijetí včetně smlouvy, kterou je nutné v případě zájmu podepsat do 30. dubna 2021. Pokud k podpisu nedojde, zápis je anulován a místo je uvolněno pro náhradníky.

Důležité kritérium pro přijetí dítěte jsou pro nás především společné priority ve vzdělávání a obecně v žebříčku hodnot. Je pro nás důležité, aby se dítě cítilo bezpečně v prostředích, která si zbytečně neprotiřečí a nestaví tak dítě do vnitřních rozporů.

Vzor žádosti o individuální vzdělávání
Dotazník pro rodiče
Zápisový list

HARMONOGRAM

JAK VYPADÁ DEN

MĚSÍČNÍ PLÁN

ROK 2021/2022

Průvodce nabírá děti:

8:00 - Skalka

8:30

  otevření školy

9:00 - 12:00

  dopolední tématický        blok

12:00 - 13:00

  oběd

13:00 - 13:30

  odpočinek a společné      čtení

13:30 - 15:30

  Lesní družina

15:30 - 15:45

   Odpolední svačina

17:00 (pátek v 16:00)

  zavíráme

Duben

13. dubna - ředitelské volno; zápisy do IKIGAI

14. - 18. dubna - Velikonoční prázdniny

1. září 2021

  začínáme!

září - adaptační výjezd na 5 dní

27. září - ředitelské volno

27. - 29. října

  podzimní prázdniny

22. prosince 

  ředitelské volno

23. prosince

  vánoční prázdniny

3. ledna 2022

  zpátky ve škole

březen - lyžák na 6 dní

14. - 20. března

  jarní prázdniny

14. - 18. dubna

  velikonoční prázdniny

6. - 10. června

   ŠVP na 5 dní

30. června

  konec školního roku

do 31. srpna 2022

  letní prázdniny, které    děti mohou trávit s          IKIGAI na táborech

ŠKOLNÉ

Škola je otevřena od pondělí do pátku od 9:00 do 17:00 (v pátek do 16:00).

Záleží na Vás, kolik času budou Vaše děti ve škole trávit.

Školné je 7.500,- Kč / měsíčně.

Stravné, zahrnující dopolední svačinu, oběd a odpolední svačinu, je hrazeno zvlášť formou pololetních, vyúčtovatelných záloh. Cena jídla na celý den je 90,- Kč a minimální měsíční záloha tak činí 1.800,- Kč.

Pro sourozence nabízíme slevu 1.000,- Kč / měsíčně.

V ceně školného je pronájem prostor, péče o děti a jejich rozvoj, materiály a pomůcky.

Školné se platí na pololetí, ale je zde možnost individuální domluvy.

Číslo účtu je: 2901516548/2010

Variabilní symbol: číslo smlouvy

FOTOGALERIE FACEBOOK