top of page
NAŠI LIDÉ
ikigai-8746.jpg
JAKUB ESTERKA
ředitel školy, garant 2. stupně

Jako dítě jsem si všímal toho, kdo umí mluvit dětskou řečí. Z pohledu světa dospělých bych tuto řeč přirovnal ke kombinaci respektu, smyslu pro srandu, nadšení pro hru a objevování světa kolem nás. I když jsme už vyrostli, umět mluvit dětskou řečí smyslu nepostrádá. Jsem vzděláním biolog, ekolog. S pedagogickou praxí jsem začínal především na poli environmentálního vzdělávání.

Prošel jsem řadou vzdělávacích institucí. V roce 2013 jsme s přáteli na základě potřeby uchopit vzdělávání novým způsobem založili sdružení Krajinářů, ze kterého vzešla také svobodně odpovědná škola IKIGAI. A ta se stala v současnosti mým hlavním ikigai.

LENKA VESZELEI
zástupkyně ředitele, garant 1. stupně

V IKIGAI působím od roku 2019, kdy jsem ještě jako rodič dobrovolně pomáhala s chodem školy. Postupně jsem převzala nové odpovědnosti a stala se zástupkyní ředitele a garantem 1. stupně. Ve škole mám 2 dcery a syn Alex nastoupí do IKIGAI v příštím roce.

 

Angažuji se také v turistickém oddíle Jestřábi a Lesním klubu Průzkumníci, který navazuje na úspěšný komunitní projekt Lesní kvítka, který jsem spoluzakládala. Práce s dětmi, učením se venku hrou, společnými zážitky a aktivitami v přírodě mě naplňuje a dává mi obrovský smysl.

lenka.jpg
Kub%C3%ADk_edited.jpg
KUBÍK PODROUŽEK
garant matematiky

V IKIGAI působím jako průvodce a jsem garantem matematiky. Mám rád přírodu a jsem nadšený, když mohu vzít děti do lesa.  Chci dětem ukázat, že se dá užít spousta zábavy i bez počítače a mobilního telefonu. Ve škole též vedu velmi oblíbený kroužek Sportovky.

 

Mezi mé koníčky patří výlety do hor,  florbal, fotbal, Dračí doupě, práce na zahradě. Většinu volného času trávím v přírodě a nebo se věnuji svým pejskům, kočce a rybce.

EVA HERNOVÁ
garant českého jazyka

Jsem garantkou českého jazyka, s výukou jazyků (především anglického) mám dvacetiletou zkušenost. V IKIGAI se snažíme společně s dětmi rozvíjet naše komunikační dovednosti v mateřském jazyce. Zdoláváme výzvy jako je čtení, psaní, pravopis, přemýšlení o tom, jak čeština funguje, s respektem k vlastnímu tempu.

Utvrzuji se v tom, že aktivity venku a se svým prožitkem mají trvalejší přínos než výklad při frontální výuce nebo práce s učebnicí ve třídě.

 

Vztah k literatuře rozvíjíme ve čtenářských dílnách.

eva.jpg
70887576_2601054049957042_15497468217131
MARKO TOKAR
garant anglického jazyka

Jsem umělecky založený člověk, rád kreslím a maluji, hraji především na rytmické hudební nástroje, miluju divadlo a filmy, přírodu a_tábory.

 

V IKIGAI jsem garantem anglického jazyka a vedu umělecko-výtvarný kroužek ART, který se stal velmi oblíbeným. Rád dětem ukazuji, co je možné i nemožné vytvořit tužkou, pastely, vodovkami a dalšími výtvarnými potřebami. 

KLÁRA VESELÁ
zakladatelka školy

Jsem zakladatelkou IKIGAI. Ve škole jsem působila jako ředitelka od jejího založení v roce 2017 a s dětmi jsem si užívala aktivně každou minutu, jejich rozhořčení nad nespravedlností, jejich lhaní, když se potřebují vyhnout zodpovědnosti, jejich věčné dotazy, sebestřednost, aby dosáhly svých cílů - je mi dobře v těch dětských představách.

Mou současnou hlavní náplní je rozvíjet chod školy, kontakt a práce s kmenovými školami, nábor nových dětí.

 

Jsem hlavní metodička školy, konzultant a podpora všech průvodců na cestě seberozvoje a spokojené práce s dětmi.

profil_edited_edited.jpg
ikigai-8629.jpg
ANNA BRZÁKOVÁ
organizace chodu školu, zájmové kroužky

V IKIGAI mám syna ve 3. třídě a spolu s Lenkou jsem od roku 2019 dobrovolně pomáhala s chodem a rozvojem školy. Smysl práce a neskutečný posun v rozvoji školy mě nadchl. Mezi hlavní oblasti mé odpovědnosti patří finanční správa a její kontrola, koordinace zájmových kroužků, zajištění smluvních vztahů s interními i externími partnery školy PR a marketing školy.

Jsem vděčná, že mohu pracovat v takto respektujícím a rozvíjejícím se prostředí s lidmi, kteří inspirují. Díky této komunitní škole jsem našla část svého IKIGAI i já.

bottom of page