Hledáte školu pro své děti? Zkuste jít svou vlastní, svobodnou cestou - IKIGAI!

IKIGAI je komorní, svobodně-odpovědná škola, která respektujícím přístupem zahrnuje jak prvky moderního svobodného vzdělávání a poznatků vývojové psychologie dítěte, tak přístup k tradičním hodnotámi člověka. Nabízíme věkově heterogenní skupinu dětí a jejich vzdělávání respektujícím způsobem i tempem, důraz na zájmy dítěte, komunitní charakter školy, kdy se na jejím chodu domlouvají průvodci společně s dětmi. Inkluzivní prostředí, kde se učíme respektu k potřebám našeho okolí a zároveň se učíme sdělovat naše potřeby tak, aby jim okolí rozumělo a mělo možnost pomoci nám je třeba naplnit. A to všem v přírodním okolí s loukou a zelení.

Výhody školy Ikigai

  • servis pro “Domškoláky” (zajištění kmenové školy, přezkoušení a všeho potřebného)

  • každodenní svoz dětí z metra A (Skalka)

  • přírodní prostředí – využíváme louku, která navazuje na širší zelené okolí MČ Dubeč

  • jednou z učebních prostor je originální mongolská Jurta

  • důraz na dobré vztahy a důvěru

Roční školné: 75 tisíc Kč na rok, tj. 6.250 Kč za měsíc

Cena za stravu: 90,- Kč / den, tj. dvouchodový oběd a dvě svačiny.

Přijďte se k nám podívat! Těšíme se právě na Vás!

 

Kontakt:

Ikigai, z. ú.

Tel.: 607 849 543

Email: skolavlastnicestou@gmail.com

https://www.skolaikigai.cz/

IČ: 07471521

Adresa školy:

Starodubečská 41, 10700 Praha 10 - Dubeč

122754947_353563479248427_42054561222409